Прелива язовир "Студена", съобщава БТА, позовавайки се на началника на язовирния район Бойко Кадуски.

Водата в момента е 19 см над преливника на водоема и изтича свободно с по 1340 л/сек.

От ВиК-дружеството се стремят да поддържат завирен обем в този сезон от около 21 млн. куб. м.

Притокът в язовира е 2394 л/сек., на населението и на предприятия се подават 1325 л/сек. 

Язовир "Студена" е единственият питеен водоизточник на Перник.