От 12.12.22 г., започна предоставянето на финансовата помощ за най-пострадалите домакинства от наводненията в Карловско, съобщават от Българския червен кръст (БЧК). Парите ще се изплащат в клоновете на "Български пощи".

От БЧК уточняват, че заявленията за финансово подпомагане се подават в кметствата на селата Каравелово, Слатина, Богдан, Христо Даново и Войнягово от собствениците на засегнатите имоти. 390 домакинства /1179 човека/ в селата Каравелово, Слатина, Богдан, Христо Даново и Войнягово, ще получат безусловна финансова подкрепа в размер на 940 лв. за покриване на най-належащи разходи, вкл. закупуване на нова битова техника, мебели и строителни материали.

Жителите на наводнените села в Карловско още не са получили нищо от събраните дарения

Жителите на наводнените села в Карловско още не са получили нищо от събраните дарения

Два месеца след бедствието

Средствата, на обща стойност 581 000 лв., са представени след искане, което БЧК отправи към Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец по линия на Фонда за незабавно подпомагане при бедствия.

БЧК съобщи, че ще подпомогне общо 5000 души, пострадали от наводненията в Карловско преди настъпване на зимните месеци с хигиенни пакети с препарати за почистване и дезинфекция на наводнените къщи. Продължава и оказването на психосоциална подкрепа на пострадалите от жители на карловските села.

Кабинетът обещава пълно възстановяване на наводнените села до зимата
Обновена

Кабинетът обещава пълно възстановяване на наводнените села до зимата

От следващата седмица започва поставянето на временни мостове