Националната агенция за приходите в Бургас наложи обезпечителни мерки за над 7 милиона лева на длъжници от региона.

Сумата е за първото тримесечие на годината, уточни  пресаташето на дирекцията Христо Узунов, цитиран от burgasinfo. Санкцията се налага поради установени и неизплатени в срок публични вземания - данъци и осигуровки.

Наложени са възбрани върху недвижими имоти за над 2 милиона лева, а обезпечителните мерки върху  движими вещи са за над 3 милиона и 200 хиляди лева.

Публичните изпълнители са получили банкови гаранции за изплащане на близо 2 милиона лева задължения на фирми от областта. Вследствие на принудително събиране на данъчни и осигурителни задължения през първото тримесечие в ТД на НАП-Бургас са постъпили близо 2 милиона и 800 хиляди лева.

Териториалният директор Недялко Киров коментира, че принудителното събиране е крайна, но същевременно неотложна мярка, която органите по приходите прилагат за събиранията на държавните вземания.

Нашата цел е да се повишава делът на доброволното плащане и данъчноосигурителната култура, както на гражданите, така и на фирмите и такава тенденция вече е налице, добави още директорът на ТД на НАП-Бургас.