Ветеринарни инспектори от Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС) затвориха нелегален обект за производство и търговия с ветеринарномедицински препарати във Велико Търново.
Обектът е собственост на фирма "Синапс ЕСКЛ" СД.

Проверката е извършена на 15 октомври 2009 г. съвместно с представители на Областната дирекция на полицията във Велико Търново, съобщават от службата.

При проверката инспекторите откриха и са сложили под възбрана близо 30 кг. субстанции за производство на лекарства и различни единични бройки медикаменти.

От тях са взети проби и са изпратени за анализ в Института за контрол на ветеринарномедицински продукти (ИКВП) към НВМС.
Продуктите и суровините ще останат под възбрана до излизането на резултатите от пробите, след което ще бъдат унищожени съгласно Закона за управление на отпадъците.

Според законодателството производство на ветеринарномедицински продукти в страната може да се извършва от физически и юридически лица, регистрирани по Търговския закон и получили лиценз за производство. Той се издава от генералния директор на НВМС.

Затвореният обект не е имал такова разрешително за работа. На собственика на нелегалния обект бе съставен акт за извършване на дейност без необходимите документи, санкцията по който е на стойност от 2 000 до 5 000 лв.