Завърши аварийният ремонт на фуги на Дунав мост при Русе, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Движението в участъка е възстановено и се осъществява без ограничения. Фирмата-изпълнител работи приключи предвидените дейности в 20-метровия участък по-рано от предвиденото.

Припомняме, че аварийният ремонт на фуга на съоръжението започна преди около 10 дни и трябваше да завърши по график до 31 май. За извършването му беше ограничено преминаването в 20-метров участък от моста. Дейностите се изпълняваха поетапно в двете ленти без да се спира напълно трафикът.

Същевременно на работна среща в Русе, организирана от областния управител Драгомир Драганов, бе обсъдена организацията на бъдещите ремонтни дейности на съоръжението.

На нея стана ясно, че основният ремонт на Дунав мост при Русе трябва да започне колкото се може по-скоро, тъй като съоръжението е в недобро състояние и не бива да се отлага повече.

На срещата изпълнителят на обекта подчерта, че има готовност да започне работата на обекта и ремонтните дейности ще се извършват без спиране на движението, като трафикът ще се регулира със светофар. Ще се работи ежедневно по 10-12 часа на ден, през светлата част от денонощието, тъй като габаритът и височината на съоръжението не позволява безопасна работа през нощта. Все пак, ако изпълнението на някои​ строителни дейности налага пълно спиране на трафика, то ограничението ще се въвежда през нощта, за да не се затруднява пътуването.

Работният процес ще се организира и извършва така, че превозните средства да преминават двупосочно в платното, в което не се изпълняват строителни работи. За всяка промяна в организацията на движение гражданите ще бъдат уведомявани своевременно, за да могат да планират пътуването си.

Председателят на УС на АПИ инж. Йордан Вълчев посочи, че се прави анализ на трафика, за да се вземе оптимално решение за началото на строителните работи и готовността те да започнат през юли.

Програмата на АПИ предвижда основен ремонт на Дунав мост. От въвеждането на съоръжението в експлоатация - преди 70 години, досега такъв не е извършван. Преди повече от 22 години е правено укрепване на фугите, а през 2011 г. е подменена хидроизолацията и асфалтовата настилка. Техническият проект за ремонт на съоръжението предвижда цялостна подмяна на асфалтовата настилка, на панелите, хидроизолация, нови ограничителни системи, маркировка и др.

Изпълнител на основния ремонт на Дунав мост е ДЗЗД "Дунав мост". Стойността му е 44 877 228,68 лв. с ДДС. Срокът за изпълнение на строителните работи по договор е 730 дни. Строителният надзор ще осъществява ДЗЗД "Дунав мост-ПИИ-Строл". Стойността на техния договор е 848 400 лв. с ДДС и предстои подписването му.

В срещата участваха председателят на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" инж. Йордан Вълчев и инж. Венцислав Атанасов, член на УС на АПИ, кметът на Община Русе Пенчо Милков, заместник-министърът на транспорта и съобщенията Димитър Недялков, началникът на кабинета на министъра на регионалното развитие и благоустройството Кирил Габеров, представители на МВР от пътна и гранична полиция, на фирмата-изпълнител на ремонта и на строителния надзор и др.