Жителите на Общините Троян и Угърчин са силно притеснени от инвестиционно предложение за изграждане на кариера за камъни в района на яз. "Сопот", на обща площ от 384 дка в землищата на с. Голяма Желязна (община Троян) и с. Лесидрен (община Угърчин).

Точното наименование на въпросния инвестиционен проект е "Добив на строителни материали - пясъчници и мергели за производство на трошени фракции за неотговорно строителство и камък ломен цепен за сгради и съоръжения от находище "Старата колиба" в землищата на с. Голяма Желязна и с. Лесидрен", а фирмата, която предявява интерес да започне изграждането му, е "Мат Кариери" ООД със собственик Виолета Костова.

Причина за притеснението на жителите е главно в неяснотата на проекта и съмненията в това земята да се използва за други цели. Според хората строежът на една такава кариера би било равно на екологична катастрофа за района, най-малкото защото се разполага на 384 дка.

Територията, на която е предвиден проектът, е в непосредствена близост до яз. "Сопот" като според хората част от нея попада в заливаемата площ на водоема. Проектът навлиза и в обявената защитена зона "Васильовска планина", в която обитават доста защитени видове птици, включени в приложението на Закона за биологичното разнообразие. Засягат се и терени на защитената зона "Натура 2000", както и на Биосферния парк "Централен Балкан".

Жителите споделят и притеснения за инфраструктурата на общините, понеже в проекта на кариерата е заложено концесионно време от 35 години, за което време се планира добив на 387 хил. куб. м. от споменатите материали. Извозването на тези материали по вече съществуващата пътна мрежа би я съсипало, разказват те. Нещо повече - кметът на Голяма Желязна, Иван Христов, е категоричен, че "никъде в документите не е указано точното място на находище "Старата колиба". Според него това е общо наименование, пише вестник "Троян 21".

Много жители, които обработват земи в близост до въпросното място, също са притеснени, понеже земята може да им бъде отнета без обезщетение. Те са притеснени още от факта, че яз. "Сопот", който е един от най-добрите язовири у нас за риболовен туризъм и има огромен потенциал за развитие в тази посока, може да бъде безвъзвратно повреден, ако каменната кариера в съседство бъде реализирана. Това би означавало и цялостно зачеркване на туристическия бизнес в района, който в момента върви нагоре и дава поминък на доста хора.

В тази кампания, зад жителите на общините Троян и Угърчин застават и много обществени фигури като кметовете на Голяма Желязна - Иван Христов и на Троян - Донка Михайлова, председателя на Кметския съвет в с. Голяма Желязна - Стойко Банчев, председателят на Общинския съвет - Николай Тодоров, зам.-кметът на община Троян - Ангел Ангелов и много други. На 13 март 2017 г. предстои общоселско събрание в с. Голяма Желязна за набелязване на следващи действия.