Д-р Николай Пенев е кандидатът за кмет на Община Пещера*.

Д-р Пенев, кои партии Ви подкрепят за кмет на Община Пещера?

Получих подкрепа от шест партии, обединени в широка местна коалиция. В нея са ВМРО, БЗНС, СДС, България на гражданите, НФСБ, АБВ.

Как се формира такава широка коалиция?

Случи се обединение на местна основа, на личности около идеи. В коалицията ни водещи са еднаквите принципи, които се зачитат от партиите в нея, във връзка с местното управление и управлението като цяло. Шестте партии се обединиха около няколко основни принципа - че властта произхожда от народа и следва да се използва за хората. Нужно е да има пълна равнопоставеност по отношение на права и отговорности за гражданите без значение техния пол, възраст, етническа принадлежност. Да има равнопоставеност и за фирмите - от най-малката до най-голямата.

Кои са акцентите от Вашата програма и нещата, за които ще работите, ако бъдете избран за кмет?

Аз и кандидатите от нашата листа за общински съветници сме за пълна прозрачност в работата на общинските структури и органи за изпълнение на местната власт. Трябва да има лесен достъп до информация от гражданите и фирмите в Общината с пълен обем административни услуги по електронен път. Аз съм за стриктно спазване на отговорностите и задълженията на Общинската администрация и нейното единодействие с граждани и фирми.

Като кмет ще работя заедно с екипа си за подобряване на екологичната обстановка - чист и здравословен въздух, винаги чиста, качествена и в достатъчно количество питейна вода. Необходимо е и подобряване на инфраструктурата за по-чиста и красива Община Пещера. Трябва да се направят крупни инвестиции в уличната и тротоарна мрежа.

Пещера има нужда от сигурност, спокойствие и ред, затова ще работя за създаване на общинска фирма за охрана.

По отношение на социалната политика - нейните услуги трябва да са достъпни за всички жители на общината. Смятам, че на първо място трябва се създаване социална детска и млечна кухня, а също общински социален дом за настаняване на стари хора.

Аз и кандидатите за общински съветници се за справедлива данъчна политика при определяне стойността на местни данъци и такси.

Д-р Пенев, на вашите рекламни материали е записано посланието "Време е". За какво е време?

Да, това е мотото на нашата кампания. Кандидатирам се за кмет на Община Пещера, защото смятам че наистина е дошло времето да се промени управлението в нашата община. Време е за пълна равнопоставеност, прозрачност в работата на общинската власт. Време е да се вземат мерки за здравословен и чист въздух, за сигурност и ред, за социалните услуги, които не са намерили реализация до момента, за чиста и в достатъчно количество питейна вода.

Жителите на Пещера заслужават да живеят в една красива, чиста, сигурна и подредена община.

Как ще реализирате всичко това?

Изключително много разчитам на екипа от професионалисти в листата на нашата коалиция ВМРО-БНД (СДС, ДБГ, БЗНС, АБВ, НФСБ). Ако бъда избра за кмет, ще бъда кмет на всички жители на Община Петрич. Отворен съм за разговори с професионалисти и общественици , които са доказали своите качества до момента, с млади и образовани кадри. Трябва да се надгражда в професионално отношение. Затова смята, че за специалистите, които и сега са част от администрацията, трябва да има допълнителни квалификации и курсове.

Какъв е призивът, който отправяте към избирателите?

Скъпи приятели, време е! Аз съм категоричен, че трябва да се случи промяна в управлението на Община Пещера. Ако и Вие мислите като мен, подкрепете мен и листата на ВМРО-БНД(СДС, ДБГ, БЗНС, АБВ, НФСБ) с номер 70 на изборите на 27 октомври.

Кой е д-р Николай Пенев?

Д-р Николай Пенев е роден в Пещера, където завършва средното си образование, като в тези свои ученически години има разностранни интереси. Участва в кръжоци по математика, физика и електротехника, секция по художествено слово от 1 до 10 клас, става лауреат на сребърен медал от VII национален преглед с литература, включва се активно и в кръжоци по корабомоделизъм, биология и химия. Медицината става негова любов за цял живот.Завършва с отличен успех Висшия медицински институт в Пловдив . През 1994 г. започва трудовия си стаж като лекар в Бърза медицинска помощ към Общинска болница в Пещера. Година по-късно вече е назначен като ординатор във Вътрешно поликлинично отделение, а през май 1995 г. започва практиката си по горна ендоскопия. След започналата "реформа" в здравеопазването от юни 2000 г. до днес е общопрактикуващ лекар заедно с д-р Любомир Киров - негов приятел, колега и партньор в "Медицина" ООД, а от 2017 г. като нает лекар в "Медицина АПМП-ИП" ЕООД. Грижата за здравето си са им поверили пациенти от всички възрастови групи, а гордост на д-р Пенев е фактът, че след 19 години и жителите на село Капитан Димитриево, в негово лице най-после си имат личен лекар. Успешната практика не спира лекарят да се развива и през 2005 г. д-р Пенев придобива специалността "Обща медицина", а през 2009 г. е един от абсолвентите на първия випуск по "Здравен мениджмънт" на Факултета по обществено здраве към Медицинския университет в Пловдив с втора магистратура. През 2016 г. придобива и втора тясна специалност по Гастроентерология, която упражнява и в момента. Като син на учители е възпитан да се грижи и да отстоява своята гражданска позиция, за това през 2011 година става част от Общинския съвет на Пещера, а през 2015-та жителите на община Пещера го преизбират за втори мандат като общински съветник от ВМРО-БНД. Той е и общински председател на партията в родопския град.

*Платена публикация според договор за отразяване на предизборната кампания за местни избори 2019 г.