През 2012 г. Евгения е едва на 17 г., когато я диагностицират с множество доброкачествени вътрешномозъчни тумори, основно по периферията на мозъка и мозъчните обвивки. Най-големият е разположен в лявото полукълбо, в близост до мозъчния ствол (част от мозъка, където са разположени центърът на дишането и на сърдечната дейност). Подобен доброкачествен тумор, но с по-малки размери, е разположен огледално и в дясната страна на главата. Пациентката има и други тумори, но с размери и локализации, които към този момент не застрашават здравето ѝ. Поради близостта на туморите неврохирургична интервенция е невъзможна и пациентката е насочена за радиохирургия в Истанбул (по това време в България още няма апаратура за радиохирургия).

Радиохирургичната процедура, направена в чужбина, представлява йонизиращо лъчение и обхваща и двете области на мозъка, които са облъчени с доза 25 Gy (Грей), съответно с 3 облъчвания в лявото и 2 облъчвания в дясното полукълба. Сложността при Евгения е, че двете облъчвани области се намират в непосредствена близост - от двете страни на най-важната мозъчна структура. Интервенцията сумарно натоварва пациентката с доза лъчение, близка до критичната, но развитието на туморния процес е спряно за 8 години. През 2020 - 2021 г. се наблюдава ново нарастване, което притиска и деформира мозъчния ствол. Поради близостта на туморите до центровете на дишане и сърдечна дейност, страхът от усложнения е сериозен и повторното радиохирургично лечение в Турция се забавя. Това води до необратимо увреждане на слуховите нерви и пълна загуба на слуха. Евгения и семейството ѝ търсят помощ при специалисти в страната и в чужбина, но навсякъде им отказват както оперативно лечение, така и радиохирургия.

През юни миналата година Жени е консултирана отново в Истанбул, където ѝ препоръчват радиохирургично лечение в "Сърце и мозък", Плевен. Там е най-модерният на Балканите и единственият Гама нож в България. Колегиално, турските лекари изпращат документите с първоначално проведеното лечение. Решение на сложния медицински казус намира мултидисциплинарен екип от радиохирурзи - д-р Румен Лазаров, д-р Никола Билдирев, водещият неврохирург доц. Димитър Харитонов и лекари от още няколко специалности. Те решават да проведат лечение чрез облъчване. Лечебната доза е внимателно съобразена с вече натрупаното в организма на Евгения облъчване, както и с времето, преминало между първото лечение и настоящото в Плевен. Повторната необходимост пациентката да бъде подложена на лъчелечение е истинско предизвикателство в медицината. Лекарите отново прилагат доза от 25 Gy, разпределена в 5 фракции, и включват деконгестивна (противооточна) терапия - преди, по време на облъчването и 2 седмици след лечението, с постепенно намаляване на дозата. Прецизността при определяне на границите на третираната в мозъка зона, постоянното проследяване на позицията на пациента (всяко потрепване в тялото води до автоматично спиране на лъчението) и директната връзка с магнитнорезонансния томограф, гарантиращ точен образ, са допълнителни предпоставки за успеха на лечението. Пациентката се чувства добре и няма странични оплаквания. Наред със знанията на лекарите и възможностите на модерната апаратура, от ключово значение е спечеленото доверието в екипа и връщането на надеждата у младата жена.

Снимка 585047

Източник: Сърце и мозък

Днес, Евгения е на 27 години, а лекарите от "Сърце и Мозък" продължават да следят нейното състояние и поддържат връзка със семейството. "Благодарна съм на лекарите от "Сърце и Мозък" в Плевен, защото те спасиха живота ми", споделя тя. Чувства се добре, радва се на подкрепата на съпруга и семейството си и прави планове за бъдещето. "Разказвайки историята на моето лечение искам и силно се надявам да помогна и на други пациенти като мен да получат необходимата помощ. Лекарите и апаратурата в Плевен помогнаха на мен и моето семейство след месеци лутане по клиники в чужбина", споделя Евгения.

Тел. за връзка 02 4026406; 064678400