Започват проверки на ловците във връзка с откриването на ловния сезон за групов лов на дива свиня и местен дребен дивеч, който започва на 5 октомври.

Първите проверки ще се осъществят в събота и неделя (5-6 октомври) като ще се обръща особено внимание на следното :

- участниците в груповия лов да са екипирани с ленти, шапки или облекло с ярък сигнален цвят

- спазване на забраната за употреба на сачми с диаметър над 6 мм.

- спазване на забраната за носене и употреба на оръжие и боеприпаси при и след употребата на алкохол, наркотични или упойващи вещества

- пренасяне на огнестрелното оръжие без поставени в него или в зарядното устройство боеприпаси

- пренасяне на огнестрелното оръжие в затворен транспортен куфар

- при пренасяне на дългоцевното оръжие в калъф, същото да е със заключващо устройство на спусъка

- спазване на забраната за употребата на огнестрелни оръжия с цел, различна от целта, за която са придобити

- спазване на забраната за откритото носене на оръжие на обществени места

- спазване на забраната за преотстъпване или предоставяне на огнестрелните оръжия и боеприпасите на други лица

- безопасното боравене с огнестрелните оръжия и боеприпасите и стрелба само по ясно видима цел

- срока на валидност на разрешенията за носене и употреба на огнестрелните оръжия и боеприпасите спазването на мерките за биосигурност и дезинфекция

Ловци отменят планираните протести заради ограниченията за чумата по свинете

Ловци отменят планираните протести заради ограниченията за чумата по свинете

Готови са на протести, ако се вземат решения, които ги ощетяват

При установяване на нарушения ще се предприемат административнонаказателни мерки и /или/ отстраняване от ловния излет.

От МВР-Бургас съобщиха, че е създадена организация за засилен контрол и недопускане на инциденти с огнестрелно оръжие. Част от проверките са организирани съвместно с представители и автомобили на Регионална дирекция по горите - Бургас.