1200 възрастни хора чакат да бъдат настанени в дом, както вече 800 са настанени в момента. Около 200 са домовете за възрастни хора у нас.

Това стана ясно от коментара на заместник-социалния министър Зорница Русинова, която посети дома за стари хора "Надежда" в София. Един от ангажиментите на това правителство е да започне сериозна реформа в деинституционализацията на възрастните хора, по думите й. 

Целта е да се рефлектират услугите за възрастните хора. Стартираме в този програмен период с десет пилотни проекта за домове, подчерта Русинова. Приоритетно това са домове с лоши битови условия и в отдалечени населени места. Тя иска да се създаде нова модерна интегрирана услуга.

С 1.7 млн. лв. БСК и КНСБ връщат пенсионерите на пазара на труда

С 1.7 млн. лв. БСК и КНСБ връщат пенсионерите на пазара на труда

Основната цел е преодоляване на недостига на работна ръка и увеличаване на дела на заетите лица

Идеята е да се създаде коренно различна грижа. 800 души ще бъдат изведени от домовете. Домовете трябва да са в жилищни квартали и да са близко до болници. Другата ни амбиция е да развием услугите в домашна среда, подчерта заместник-министърът. Над 120 000 души в последните години да ползвали услугите домашен и лишен асистент.

Проект предвижда медицинско лице до два часа на ден да посещава възрастен човек. 13 000 възрастни хора ще бъдат включени в различни програми. Столична община вече набира персонал. От ноември ще стартират и проектите. Нови 100 услуги ще бъдат създадени в програмния период. Над 2200 възрастни хора ще могат да получат различни грижи, по думите на Русинова.