Отворени са постъпилите 14 оферти в обществената поръчка за изработването на разширен идеен проект за над 46 км от АМ "Хемус", след връзката с пътя Русе - Велико Търново в посока Търговище, съобщават от АПИ.

Бъдещият изпълнител ще трябва да изработи разширен идеен проект и да направи пълни инженерно-геоложки проучвания и ПУП - Парцеларен план за участъка след връзката с пътя Русе - Велико Търново до пресичането с пътя Бяла - Търговище.

Обществената поръчка е в две обособени позиции. При първата дължината на участъка е 22,2 км. Стойността за изработването на проекта е 3 308 000 лв. 

Отворените 7 оферти са на "Трафик Холдинг" ЕООД; Обединение ППМ - ИЙ КЕЙ ДЖЕЙ, в което са: "Проджект Планинг енд Мениджмънт" ООД и "ЙИ КЕЙ ДЖЕЙ България Кънсълтинг Енджиниърс" ЕООД; "ВИА ПЛАН" ЕООД; "ИЛИЯ БУРДА" ЕООД;"ПЪТПРОЕКТ - 2000" ООД; "АЛВЕ КОНСУЛТ" ЕООД; Обединение "АМ ХЕМУС ТРИП 2019", с участници: "ПЪТПРОЕКТ" ЕООД, "ТРАНСКОНСУЛТ-22" ООД, "РУТЕКС" ООД и "ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ" ООД.

Започва строежът на нови 134 км от АМ "Хемус"

Започва строежът на нови 134 км от АМ "Хемус"

Участъкът трябва да е готов през 2023 г.

В обособена позиция №2 е участък от 24 км. Прогнозната стойност е 3 361 400 лв.  Останалите 7 оферти са на "ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ" ООД; ДЗЗД "АМ ХЕМУС-2016", в което участват: "Рутекс" ООД и "Контролс" ООД; ОБЕДИНЕНИЕ "АВТОМАГИСТРАЛА ХЕМУС 2019", с участници: "ВИА ПЛАН" ЕООД, "АЛВЕ КОНСУЛТ" ЕООД, "ПЪТПРОЕКТ 2000" ООД, "ТРАФИК ХОЛДИНГ" ЕООД и "ИЛИЯ БУРДА" ЕООД; Обединение "ИЙ КЕЙ ДЖЕЙ-ГЕГ-ХЕМУС" и "ТРАНСКОНСУЛТ-22" ООД; Обединение СИВЕН ТРЕТИ ДИЗАЙН и ТРЕТИ (3ТИ) Проджети Италия - Инженерия Интегра С.п.а "Пътпроект" ЕООД;

Времето за изработване на разширените идейни проекти е 150 календарни дни.

Само с държавни пари строят част от АМ "Хемус"

Само с държавни пари строят част от АМ "Хемус"

Участъкът между Боаза и пътя Русе-Велико Търново е разделено на 6 участъка