Турският посланик в София Сюлейман Гьокче си тръгна двайсетина минути преди речта на главния мюфтия Мустафа Хаджи в НДК, където се провежда конференцията по избора на нов главен мюфтия на България. Точно преди изказването на Хаджи и доскорошният лидер на ДПС Лютви Местан и хората му напуснаха конференцията. Останаха членове от ръководството на ДПС.

В речта си Мустафа Хаджи изтъкна, че религията се е откроила като неотменим фактор в цивилизационния път на човешкия род.

От мюсюлманското вероизповедание отчитат ръст в официалните годишни приходи от над 250 %, стана ясно от доклада на мюфтията. Имотите в счетоводната система на мюсюлманското вероизповедание, които се водят на отчет са увеличени от 20 на 3370 броя за неговия мандат.

Мустафа Хаджи отчете също така, че по над 70 дела мюсюлманското вероизповедание е страна. От тези над 70 дела 27 са приключени. От приключените 22 са спечелени и 5 са загубени.

Изповеданието е намалило задълженията си към държавата в размер на над 700 000 лева. Осуетени са опити да се източат пари от вероизповеданието в размер на над 500 000 лева.

Общо ползите за мюсюлманското вероизповедание от работата на правния отдел надхвърлят сумата от 1 милион и 850 000 лева.

Вероизповеданието има и задължения, отчете Мустафа Хаджи. Основната част, от които са публични към държавата и общините. По 2 млн. лева от тези задължения изповеданието следва строг погасителен план. Над 3 млн. лева са начислените задължения, които изповеданието оспорва в съда с основния мотив, че са наложени неправомерно.

"Със своята отдаденост във вярата мюсюлманите в страната оставиха ясна разграничителна линия между стремежите на възприелите крайно радикално поведение псевдомюсюлмани и носителите на автентичните религиозни ценности на исляма", подчерта главният мюфтия.

Макар събития в световен мащаб да очернят доброто име на исляма, мюсюлманите в България се доказаха като представители на миролюбивия, сплотяващ и добродетелен ислям, заяви Мустафа Хаджи.

По думите му това не е даденост. "Ние трябва да полагаме целенасочени усилия, за да съхраним страната ни като остров на мира и толерантността, като модел за мирното съжителство на религии и етноси", подчерта той.

"Религията е силен идентификационен маркер, формиращ своеобразна култура, отчете главният мюфтия. Свидетели сме на опити ислямът да се използва за реализация на радикалните виждания на някои хора, определящи себе си като защитници на ислямската кауза", подчерта той.

Мустафа Хаджи не скри и опитите за политизиране. "Не липсват и опити за използване на изповеданието за политически цели от различни политически формации, което винаги носи вреда както на исляма, така и на мюсюлманите, тъй като религията е съкровено чувство и убеждение, които не бива да се похабяват за преходни политически цели", заяви още главният мюфтия.

Той отчете просветно-образователната дейност на мюфтийството и се похвали с новия метод за атестиране и оценяване на дейността на имамите. Оценката ставала по точкова система, която била прецедент в религиозната сфера, тъй като от съседните държави само у нас се прилагала такава.

"В момента 75 % имами са подложени на тази атестационна процедура и в този мандат на главния мюфтия броят на имамите, които получават редовни трудови възнаграждения се е увеличил с 21 %. През 2012 година е проведен курс за правилно четене на Корана. Известно е на всички, че недостигът на имами в страната е факт", според Мустафа Хаджи.

Затова е проведен едногодишен курс за имами в село Устина, Пловдивско. В началото на м.г. е поведен подобен курс и в Шумен. От 2012 до 2015 година в такива курсове са се обучавали 165 курсисти.

Главният мюфтия отчете и редица успехи в просветно-образователната дейност. За периода 2011-2015 година в страната са проведени над 2800 летни Коран-курсове, които са просветили около 50 хиляди подрастващи в основите на ислямската религия.

През м.г. е открита стипендиантска програма за студенти, които се обучават в българските висши училища. Главният мюфтия обеща тази инициатива тепърва да се развива, тъй като интересът към тази програма от страна на студентите бил голям.

За последните 5 години своето религиозно поклонение са извършили над 1600 мюсюлмани. Приоритет за мюфтийството е именно поклонението хадж.