В гората край Кремиковския манастир бяха пуснати 5 млади керкенеза, част от които излюпени в Спасителния център в Стара Загора, съобщиха от МОСВ. 
Екоминистърът Нено Димов присъства на акция на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани по освобождаването на диви птици.

Другите са диви сирачета, отгледани във волиерите му. На свобода излетя и млад белоопашат мишелов, пациент на Центъра.

Това е прекрасна инициатива и министерството ще продължи да я подкрепя, заяви министърът на околната среда и водите.

От ведомството уточняват, че предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) финансира Спасителния център с над 200 000 лева годишно.

От началото на 2017 г. в него са пристигнали над 600 диви животни. През миналата година са спасени над 1300 екземпляра. Към Спасителния център работят и много доброволци.

"Спасителният център показва устойчивост през последните 20 години. Хубавото е, че в него се обучават много млади хора - ученици и студенти, които учат ветеринарна медици", допълни министър Димов.