53% от хората в Европейския съюз между 25 и 39 години се затрудняват в изпълнението на задълженията си, съобщават от Европейската комисия.

Основните причини са ограничената финансова информираност, липса на умения за управление на средствата или вземане на прибързани решения при покупка.

От ЕК посочват, че пандемията е ускорила необходимостта от насърчаване на финансова грамотност. По тази причина Комисията стартира специална кампания, насочена към хората в ЕС, Норвегия и Исландия. Тя е под надслов "Твоето бъдеще. Твоят избор" и засяга нуждата от информация за потребителите във връзка с техните финансови решения. Тя може да бъде от полза за хората да планират и управляват доходите си, да осъзнаят значението на спестяването и да инвестират ефективно, като обръщат внимание на рисковете, измамите и потенциалното застрашаване на киберсигурността.

ЕК призовава потребителите да помислят добре дали имат нужда от определени услуги (кредит, инвестиция, застраховка), които могат да бъдат рискови или да представляват дългосрочен ангажимент. Комисията посочва, че трябва да се обмисли срокът на погасителния план при планиране за покупка на стока на кредит.

Консултациите с независим източник преди предприемане на важна стъпка за закупуване на продукт и осъзнаването на важността от спестяването на средства играят важна роля в цялостното управление на финансите, сочат още от ЕК.