86% от българите не одобряват мораториума върху лекарствата и определят решението на ГЕРБ да го отмени за правилно.
Това показва експресно проучване на "Галъп интернешънъл", проведено между 19 и 20 декември сред 800 пълнолетни българи. Тези сондажи пораждат бързи хипотези за динамично променящите се събития, обобщават от агенцията.

Относно споровете за създаване на нов антикорупционен орган, мнозинството от 75% от анкетираните не вярват, че новият антикорупционен орган реално ще успее да свърши нещо, показва допитването.

Снимка 330518

Източник: Галъп интернешънъл

За вторият лифт на Банско, повечето анкетирани очакват спорещите страни да постигнат общо решение как това да се случи.

Развитието на ски туризма като цяло се подкрепя, но българите, включени в изследването виждат проблем в презастрояването и в това, че ползата от туризма остава най-вече за малцина богати.

Според 80% от анкетираните предстоящото поскъпване на водата е изкуствено. Те не отчитат обявените от ВиК сектора инвестиции, според изводите от експресен телефонен сондаж на "Галъп интернешънъл".

Относно дилемата "растеж или природа" нашите сънародници нямат единствен отговор, но се долавя влиянието на социалните проблеми в България. 48% от анкетираните казват, че икономиката е по-важна, а на практика почти също толкова - 44% назовават природата. Дяловете на отговори "природата" е сравнително висок и съизмерим с европейската картина на нагласите.

Изводът на социолозите на "Галъп интернешънъл" в изследване от преди година, че опазването на природата и развитието на бизнеса и туризма не си противоречат в представите на сънародницитени, се потвърждава.

Снимка 330519

Източник: Галъп интернешънъл

Взаимните обвинения на бизнес и природозащитници са довели до това, че обществото ни чува ясно и двете тези.
64% от анкетираните смятат, че част от еколозите тенденциозно пречат на българския туризъм в името на външни интереси. Също мнозинство, от 58%, приема, че развитието на ски-туризма у нас е в интерес не на цялото общество, а само на малцина богати хора.

Поставени пред избора - кое от двете твърдения е по-вярно, 45% казват, че зимните курорти са презастроени, а 36% - че липсват достатъчно писти. Останалите се колебаят.