8 безработни се борят за едно свободно работно място у нас. Това показват изчисленията на Института за пазарна икономика за съотношението между броя на безработните и броя на свободните работни места към 31 януари 2021 г.

Показателят улавя степента на конкуренция на местните пазари на труда и е чувствителен и на двата основни фактора - предлагането на работни места в бюрата по труда и търсенето от страна на регистрираните безработни.

От ИПИ поясняват, че за изчисленията използват данните от бюрата по труда, което изключва предлагането на работни места в онлайн платформи и директното договаряне.

И през януари 2020 г. бройката на безработните, борещи се за едно работно място е същата - 8, въпреки че има промени по области.

Снимка 519469

Източник: ИПИ

Съотношението се влошава най-много в областите Враца (от 9 до 15 безработни за СРМ) и Хасково (от 9 до 13 безработни за СРМ). Подобряват се показателите в областите Разград (от 22 до 14 безработни за СРМ), Плевен (от 15 до 8 безработни за СРМ) и Ловеч (от 15 до 8 безработни за СРМ).

Най-голям е броят на безработните за едно свободно работно място в областите Видин (18), Враца, Монтана и Търговище (по 15) и Разград (14). Най-малък пък е в областите Русе (4), столицата (5), Силистра и Кюстендил (по 6).

От ИПИ сочат, че данните по общини показват още по-големи разлики. Докато в 64 общини броят на безработните за едно СРМ е под средния за страната (8), в 12 общини той е над 100. Най-лошо е съотношението в община Роман (Враца) с 534 безработни за едно СРМ - през януари там е разкрито само едно място, което е заето до края на месеца.

В почти всички от 12-те общини с най-много безработни спрямо СРМ броят на свободните места е едноцифрено число. Изключение правят община Перник с 210 СРМ и 2019 безработни и община Хайредин (Враца) с 55 СРМ и 525 безработни към края на януари.

9 безработни се състезават за едно работно място

9 безработни се състезават за едно работно място

Най-много са регистрираните със средно образование