Съюзът на църквите на адвентистите от седмия ден в България изпраща изявление до медиите относно случая с убития 87-годишн Стефан Янев. Тялото на възрастният мъж бе открито вчера, около 17 часа в кооперацията, в която живеел в столичния ж.к. "Люлин".

Във връзка с твърденията, че дъщерята Мария Янева е посещавала Църквата на адвентистите от седмия ден заявяват, "че след направена проверка констатирахме, че нито тя, нито съпругът и са членове на Църквата на адвентистите от седмия ден и никога не са били. Напълно е възможно в миналото да са присъствали на богослужение в някоя от църквите ни в гр. София. Богослуженията ни са отворени към всички, които желаят да ги посетят."

Те допълват, че "църквата на адвентистите от седмия ден изповядва християнските принципи в човешките взаимоотношения и категорично се разграничава от поведението на това семейство. Ние считаме, че всякакви различия или разногласия, които биха могли да възникнат в отношенията между хората, трябва да бъдат разрешавани в християнски дух, а където това не е възможно - от съда".

Във връзка с трагедията около трите деца държани в изолация от родителите си в столичния квартал "Люлин" и смъртта на дядо им Стефан Янев, който подал сигнал срещу родителите, както и свързването на името на Църквата на адвентистите от седмия ден, като организаци изразяват дълбокото си съжаление за случилото се. "Нещата сполетели това семейство са голяма трагедия, която ще остави отпечатък върху трите деца, техните близки, но и върху обществото като цяло", допълват адвентистите.

Убиха дядото, информирал, че внуците му са заложници
Обновена

Убиха дядото, информирал, че внуците му са заложници

По тялото му има следи от насилие

Ръководството на Съюза на църквите на адвентистите от седмия ден в България остава на разположение при необходимост от допълнителни разяснения по този въпрос.