От седем години Агенцията по заетостта работи с младежи в неравностойно положение чрез инициативата на президента "Подкрепи една мечта".

Вчера нейни представители участваха в традиционния абитуриентски бал за тези младежи.

Екипи на Агенцията помагат на завършващите образованието си младежи да изберат път за личностно и кариерно развитие.

От Агенцията по заетостта посочват, че тази година в инициативата са били обхванати 83 младежи от специализирани институции, завършващи средно образование или професионално обучение. Работата на междуинституционалните екипи е била насочена към включване в заетост, 13 младежи са изразили желание да продължат образованието си, а други 27 с висока степен на увреждане и трайно намалена работоспособност ще използват услуги на други институции и настаняване в защитени жилища.

Над 100 младежи в неравностойно положение празнуват абитуриентски бал

Над 100 младежи в неравностойно положение празнуват абитуриентски бал

За поредна година домакин е президентът Румен Радев

За всеки младеж или девойка, включени в инициативата, се определя мениджър на случай, в зависимост от целите, които трябва да бъдат постигнати. С тяхно съдействие тази година 42 младежи са посетили кариерните центрове на Агенцията по заетостта, където са били запознати с темите: "Как да планирам кариерата си?", "Образованието - по-добър шанс за работа" и "Умения за управление на времето". Други 36 са усвоили умения за търсене на работа и представяне пред работодател чрез включване в услугата "Ателие за търсене на работа".

В проведените през март и април трудови борси са участвали 26 младежи в неравностойно положение, а в срещи с работодатели - 8. Към началото на май 6 от абитуриентите вече са започнали работа, а профилите на други 19 продължават да се предлагат за намиране на подходящо работно място.

Освен със завършващите през годината екипите на бюрата по труда са работили и със 101 представители на предпоследния випуск. От тях 28 са участвали в "Ателие за търсене на работа" и са усвоили умения за търсене на работа и представяне пред работодател. 11 от младежите са се включили в проведените през март и април трудови борси, като за двама младежи е била договорена почасова работа в голяма верига за бързо хранене, а един младеж от ЦНСТ ще започне работа като автомонтьор след завършване на училище.

Агенцията по заетостта посочва, че е на разположение на всички млади хора, включени в инициативата "Подкрепи една мечта", и след завършване на образованието им. Те могат да се регистрират в бюрата по труда и да се възползват от услугите, които се предлагат там.