Няма нарушения от страна на персонала в Дома за деца „Пеньо и Мария Велкови" във Велико Търново във връзка с трагедията с двете момчета, които се удавиха в река Янтра. Това съобщи местният представител на Държавната агенция за закрила на детето Мариета Гъркова, цитирана от БНТ.

Сигнали за деца в риск не са постъпвали и преди, увери тя.

Гъркова сподели, че отдел „Закрила на детето“ към дирекция „Социално подпомагане“ – Велико Търново е бил в непрекъсната връзка с децата от дома.

Припомняме, че в събота следобед три деца – Симеон, Митко и Мартин, решават да се изкъпят в река Янтра, като влезли в неохраняем участък. Течението отнесло Митко и Мартин, които намериха смъртта си. Тялото на едното момче бе открито в неделя, а другото вчера сутринта.

В дома на проверка влязоха прокурори и инспектори на Агенцията за закрила на детето. Задачата им е да се установи има ли вина от страна на длъжностни лица за трагедията с двете удавени момчета.

Прокуратурата също трябва да установи какви са редът и организацията в дома, както и отношенията между възпитаници и възпитатели.

Вчера бе съобщено, че стартира процедура по закриване на дома. Стана ясно обаче, че той няма да се закрива от 1 юли.

Директорката на дирекция „Социално подпомагане”-Велико Търново Анжела Досева обясни, че закриването на дома не е свързано с трагедията, а с процеса по закриване на всички домове в страната. Предстояло да се вземе решение за закриването на дома като социална услуга.

По думите на Досева процедурата в случая включвала Общинският съвет във Велико Търново да вземе решение на сесията си на 30 юни. В случай на закриване на услуги за деца, трябвало да има становище и от председателя на Държавната агенция за закрила на детето. След това се издавала заповед на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане за закриване на институцията. Тя се издавала по предложение на директора на Регионалната дирекция за социално подпомагане.

Септември месец тази година е реалистичният за приключване на процедурата в случая с търновския дом. Тогава децата ще бъдат настанени в свободни места в съществуващи центрове за настаняване от семеен тип.

Инспекторатът на Агенцията за социално подпомагане не е установил нарушения в задължителните правила на правилника за вътрешния ред на социалната институция. Не са установени и пропуски в работата на ръководството на персонала, стана ясно още от думите на Досева.

Тя уточни, че децата са напуснали сградата регламентирано и по надлежния ред.