От Агенция "Пътна инфраструктура" изпратиха писмо до медиите, в което правят уточнение по повод публикация в интернет, че шофьори бъркат светлоотразителите на мантинелите със стопове и светоотразителните тела са поставени неправилно.

Според тях светлоотразителите на мантинелите на АМ "Тракия" са монтирани според изискванията, разписани в Наредба №18 oт 23.07.2001 г. за сигнализацията на пътищата с пътни знаци.

Наредбата гласи, че светлоотразителите, които са с трапецовидна форма се използват за сигнализиране на пътни съоръжения, в т. ч. на предпазни огради, подпорни стени, стени на тунели, стълбове, устои на мостове и др., разположени в непосредствена близост до платното за движение.

В нея се посочва също така, че светлоотразителите се поставят по дължината на съоръженията така, че отдясно по посока на движението да е светлоотразителят с червен цвят, а отляво - светлоотразителят с бял цвят.

При еднопосочно движение в платното за движение, каквото е на автомагистралите, светлоотразителите и отдясно, и отляво трябва да бъдат с червен цвят.