Европейският орган по безопасност на храните, както и водещи научни институти в Европа излязоха със свои становища, че храната не пренася коронавирус. Това заявяват в своя позиция от Българската агенция по безопасност по храните по повод разпореждането на Върховната административна прокуратура за засилен контрол над магазините и заведенията за бързо хранене.

БАБХ е на мнение, че епидемията от коронавирус не е основана на хранителни инфекции и причинена от храни, затова няма основания за промяна на Единния многогодишен национален контролен план.

Те подчертават, че социалната изолация и ограничаването на контактите между хората са основният фактор за прекъсване на разпространението на вируса сред населението. От БАБХ напомнят, че здравният министър е изготвил препоръки към всички бизнесоператори в сферата на хранителната индустрия с указания как здравните правила трябва да се прилагат в обектите на производство, съхранение и търговия с храни.

Прокуратурата иска засилен контрол над магазини и заведения за бързо хранене

Прокуратурата иска засилен контрол над магазини и заведения за бързо хранене

Заради разпространението на COVID-19

Сред разписаните мерки са спазване на личната хигиена на персонала и потребителите, използването на предпазни средства за защита и дезинфектанти и необходимата дистанция между хората. Инспекторите, които извършват официален контрол в обектите в страната строго следят за спазването на мерките, уверяват от Агенцията по храните и допълват, че се съблюдава изпълнението на препоръките - храните, които се предлагат неопаковани или в насипно състояние, да бъдат съхранявани по начин, който възпрепятства прекия досег на клиента с тях (предпазна бариера - стъклена, плексигласова) или да са предварително индивидуално пакетирани. Друг вариант е опаковане, което да се извърши пред клиента, като тази дейност се извършва от служители, използващи предпазни средства.

От БАБХ подчертават, че от обявяването на извънредно положение извършват официалния контрол във всички работещи обекти за производство и търговия с храни, съобразявайки се с мерките от Националния оперативен щаб и уведомяват Върховната административна прокуратура.

По данни на Агенцията между 16 и 27 март са били извършени 3208 проверки в обектите за търговия на дребно и обекти за обществено хранене в страната. Издадени са 35 акта за установяване на административно нарушение и 326 предписания. На един обект е наложено преустановяване на дейността поради лоша хигиена.

Общо 366 кг храни са насочени за унищожаване поради изтекъл срок на годност, неправилно съхранение или липса на документи за произход.

Най-често констатираните нарушения при проверките са по отношение на предлагане на храни с изтекъл срок на годност, неправилно съхранение, предлагане на храни с несъответствие в етикетирането и други.