248 извънредни проверки в зимните курорти извърши Българската агенция по безопасност на храните между 2 и 31 януари тази година.

Бяха извършени инспекции в заведения за обществено хранене, обекти за търговия на дребно с храни, туристически, подвижни, временни, сезонни, с дейност "кетъринг" обекти, както и такива, предлагащи услугата "All inclusive" на територията на Смолян, Благоевград, София град и София област.

Издадени са общо 6 акта за административно нарушение и са съставени 34 предписания за отстраняване на установени несъответствия.

Близо 65 кг храни от животински произход без етикетировка и с изтекъл срок на годност са насочени за унищожаване.

Най-честите установени нарушения са свързани със сградовия фонд и оборудването, неправилното етикетиране на храните, некоректното водене на записи по Системата за безопасност на храните и лошата хигиена в обектите.

Целта на проверките е да се осигури безопасност на предлаганите храни, да се гарантира сигурността и здравето на потребителите при увеличеното търсене и предлагане на стоки и хранителни продукти в този период на годината в зимните курорти, както и да се предотвратят опитите за злоупотреби от ресторантьори и хотелиери.

Проверките в зимните курорти започнаха на 10 декември миналата година и ще продължат до края на сезона през 2019 г.