Едва 32% от българите са посетили културни или спортни събития през 2015 година. Това показват данни на Евростат относно честотата на посещаемостта на културни и спортни мероприятия от гражданите на държавите членки на ЕС.

За разлика от България в другите държави членки посещаемостта на такива събития е значително по-висока. Статистиката на Евростат показва, че 66.5% от населението на възраст от 16 или повече години в ЕС са посетили поне едно културно или спортно събитие през 2015 година.

Данните сочат, че по-голямата част от населението на ЕС на възраст над 16 години предпочита културните събития пред спортните прояви. През 2015 година 45.3% от посочената възрастова група са ходили поне веднъж на кино, а 42.6% - на живо представление. Едва 29.7% от населението на ЕС на над 16-годишна възраст са посетили спортно събитие.

Според проучването на Евростат участието на населението на ЕС в културни или спортни мероприятия е тясно свързано с нивото на образование. Тенденцията е, че колкото по-висока образователна степен има даден човек, толкова по-често посещава културно или спортно събитие.

45.4% от населението на ЕС с ниска образователна степен (в повечето случаи - средно образование) са посетили поне веднъж събитие през 2015 година. За контраст - този дял при среднообразованите е 70.2%, а при високообразованите жители - 87.5%.

Данните сочат, че най-често на такива събития ходят жителите на Швеция (88,8%), Холандия (86,5%), Дания (86,1%), Финландия (84.6%) и Франция (80.5%).

България се нарежда на другия край на тази класация с 32% от населението на страната над 16-годишна възраст. С по-ниски показатели в тази статистика е само Румъния, където през 2015 година едва 29.6% от населението над 16 години на страната е посетило културно или спортно събитие.