Малко повече от половината - 53% от българските граждани над 15 годишна възраст декларират, че имат доверие на Европейския съюз - с 9 процентни пункта над средната стойност, измерена в целия Съюз.

Под една трета 30% от българите декларират недоверие към ЕС, а останалите нямат мнение.

Това сочат резултатите от допитването Евробарометър 90.3, проведено в края на миналата година. Сред държавите с най-висока степен на доверие към ЕС са Литва (65%), Дания (60%), Швеция (59%), Холандия (57%), Малта (56%) и Португалия (55%).

И през 2018-а българите преобладаващо са еврооптимисти

И през 2018-а българите преобладаващо са еврооптимисти

Но евроскептиците стават все повече

На средноевропейско ниво се регистрира известен ръст в положителната оценка към ЕС - 43%, ръст с 3 процентни пункта в сравнение с пролетта на 2018 г.

Българските граждани запазват одобрението си към институциите на ЕС и са склонни да се доверяват повече на тях, отколкото на националните им еквиваленти.

Над половината от анкетираните - 51% вярват на Европейския парламент, а в същото време едва 13% имат доверие на Народното събрание. Доверието в Европейската комисия е 45% (ръст от 2% спрямо пролетта на 2018 г.), а това в националното правителство - 22%.

Сред европейските политики българското обществено мнение традиционно изразява най-висока подкрепа - 87% за възможността за свободно движение на хора, стоки и услуги.

71% от българите смятат, че политическата система работи за богатите

71% от българите смятат, че политическата система работи за богатите

Според проучване на "АФИС" 11% са на мнение, че системата не работи за никого

Общата политика за отбрана и сигурност се подкрепя от 72%, общата външна политика на ЕС - от 62%, а общата енергийна политика - от 60 на сто от българите. Преобладаващата част от българските (57%) и от европейските граждани (58%) споделят оптимистични възгледи относно бъдещето на Европейския съюз.

Що се отнася до бъдещото разширяване на ЕС, делът на хората у нас, които подкрепят приемането на нови държави-членки - 51%, е по-висок от средноевропейското ниво (43%).

Традиционно българите споделят положителни възгледи относно идеята държавите от Западните Балкани да се присъединят към Европейския съюз. Пълните рeзултати от проучването може да намерите на страницата на Европейската комисия.

Отхвърлянето на Истанбулската конвенция успокоило българите

Отхвърлянето на Истанбулската конвенция успокоило българите

60,2% от участниците в проучването на "Барометър" са оптимистично настроени