"Българската Коледа" закупува медицинско оборудване за близо 1 млн. лв., съобщават от президентството.

Те са набрани за кампания 2020/2021.

Доставката на медицинското оборудване ще бъде възложена чрез обществена поръчка. Обявлението, документацията за участие и приложенията към нея са публикувани в Агенцията за обществени поръчки.

18-ото издание на "Българската Коледа" помага на деца с хронични заболявания
Обновена

18-ото издание на "Българската Коледа" помага на деца с хронични заболявания

Президентът даде началото на инициативата под негов патронаж

"Българската Коледа" се стреми да помогне за подобряване на възможностите за диагностика, лечение и рехабилитация на деца, засегнати от хронични заболявания и увреждания, като подпомага и деца целогодишно.

До настоящия момент са разгледани постъпилите до края на м. юни - 395 заявления за подпомагане на деца.

След предложение на Експертния съвет и решение на Комисията са подпомогнати общо 382 деца. Общата стойност на направените дарения е за 636 693 лв.

На 45 деца е осигурена медикаментозна терапия с растежен хормон. Лекарства са осигурени и на 11 деца с нефротичен синдром.

Подкрепа получиха 312 деца с тежки хронични заболявания за провеждане на допълнителна специализирана рехабилитация. На 14 деца са дарени средства за осигуряване на медицински изделия и помощни средства.

Част от молбите, които не са удовлетворени са неясни искания, липса на актуални медицински документи и необходимост от прецизиране на исканията и потребностите.

На сайта на благотворителната инициатива www.bgkoleda.bg са публикувани условията и реда за кандидатстване за подпомагане. Всеки родител, чието дете се нуждае от подкрепа за лечение или рехабилитация, може да попълни необходимите документи и ги изпрати на посочения във всеки от формулярите адрес.

През цялата година могат да бъдат правени и дарения за благотворителната инициатива. Възможните начини за подкрепа на каузата "Българската Коледа" са чрез:

  • Изпращане на SMS на кратък номер 1117 за М-Тел, Vivacom и Telenor. С всеки SMS се дарява 1 лев на дете в беда. За абонати по договор стойността на един SMS е 1 лв. За потребители на предплатени услуги на всички мобилни оператори стойността е 1,20 лв. с ДДС;
  • Обаждане на номер 09001117. С всяко обаждане се дарява 1 лев на дете в беда. Стойността на всяко обаждане е 1 лв.;
  • Банков превод на: БНТ - за "Българската Коледа"; IBAN: BG13UBBS80023300186210; BIC код: UBBSBGSF; Банка: ОББ.
Още 80 деца са подпомогнати от "Българската Коледа"

Още 80 деца са подпомогнати от "Българската Коледа"

Събраната сума до момента е 1 850 000 лв.