От Федерацията на природозащитни сдружения "Зелени Балкани" съобщават за два спасени черни лешояда в Румъния. Птиците Хуан и Кутелка, освободени в България като част от проект "Светло бъдеще за черния лешояд", са се отправили на север.

От "Зелени Балкани" съобщават, че лешоядът Хуан се е изтощил първи и е стигнал до румънския град Търгу Муреш, където местни организации са организирали спасителна операция за младата птица. От родната фондация обясняват, че локализирането на лешояда е било възможно благодарение на GPS трансмитера, който й е бил поставен.

От своя страна Кутелка е достигнала до Украйна. На връщане към страната ни тя също се е изтощила в Румъния, където местната организация Milvus Group е помогнала за спасяването и на тази птица.

От "Зелени Балкани" информират, че към момента и двата лешояда са в безопасност в Румъния. Предстои да бъде организиран транспорт за връщането им в България.

Федерацията изказва благодарността си към всички, помогнали за спасяването на двете птици.

"Съзнаваме, че подобни спасителни акции са огромен подвиг, зависещ от правилната координация и помощ на много хора. Благодарни сме на всички включили се за усилията, ресурсите и времето им, посветени на спасяването на двете птици", се посочва на официалната страница на "Зелени Балкани".