От 1 март се променят цените на част от услугите от Универсалната пощенска услуга, предоставяна от "Български пощи" ЕАД. Писмовните пратки за чужбина ще са с различна стойност, в зависимост от формата. Най-масовата услуга - кореспондентска пратка без предимство за страната запазва своята цена.

Основание за промяната е, че от 2016 г., "Български пощи" ЕАД като задължен пощенски оператор на България участва в нова система на Всемирния пощенски съюз, свързана с начина за разплащане за международни пратки. Новото ценообразуване на международни пратки, налага промяна и в цените на вътрешните пратки.

Въвежда се нова структура на цените на писмовните пратки за страната и чужбина. Променят се цените на писмовните пратки за страната и чужбина, цените на услугата "колети" за страната, както и цената на допълнителната услуга "препоръка" за страната.

Пратките вече се класифицират по формати P - малка писмовна пратка, G - голяма писмовна пратка и E - обемна писмовна пратка , като се въвеждат ограничения за размери (дължина, широчина и дебелина), тегло, съдържание и вид на услугата, "с предимство", или "без предимство.

Разделянето на формати е във връзка с определяне цената за непрепоръчаните писмовни пратки. В случай, че непрепоръчана кореспондентска пратка надвишава ограничението за формат при един, или повече от четирите критерии (дължина, ширина, дебелина и тегло), пратката се класифицира в следващия по-голям формат.

Непрепоръчаните печатни произведения и малки пакети се класифицират във формат Е. Всички препоръчани писмовни пратки, както и тези с обявена стойност, се класифицират във формат Е.

Новите цени са съгласувани с Комисията за регулиране на съобщенията. "Български пощи" ЕАД може да предлага промяна в цените на услугите на всеки шест месеца. Последната промяна на цените на услугите от Универсалната пощенска услуга е от 1 юни 2016 година.

 

Информация за промените на форматите на пощенските пратки и новите цени има на сайта на "Български пощи" ЕАД и в пощенските станции.