БДЖ публикува отделен Регистър на обществените поръчки на дружествата "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД и "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, който е достъпен на адрес http://tenders.bdz.bg. Това съобщиха от националния превозвач.

Целта е улеснен достъп до по-широк кръг потенциални изпълнители на обществени поръчки.

Регистърът съдържа задължителната за публично оповестяване информация за Процедури, Покани, Обяви и Пазарни консултации, както и Поръчки с директно възлагане, с финансови параметри до 30 000 лв., които по съществуващият ред се изпълняват с набиране на оферти от потенциални изпълнители.

По този начин БДЖ се стреми към максимална прозрачност при провеждане на обществените поръчки в двете дружества. Това от своя страна дава възможност за участие и предоставяне на оферти от всички заинтересовани лица.