КЗП отказва да проверява за безопасност безплатните детски площадки, съобщават от Национална асоциация за защита на потребителите (НАЗП).

В отговор на сигнал, подаден от асоциацията, от контролния орган отговарят, че нямат компетенции за този вид съоръжения.

Според асоциацията на потребителите държавната институция отказва да работи по наредба № 1 от 12.01.2009 г., за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра, тъй като използването им не се заплаща.

"Необходимо е още веднъж да отбележим, че КЗП може да извършва проверки единствено на онези площадки за игра, ползването на които се заплаща от страна на потребителя. Видно от разпоредбите на чл.66 и следващите от наредбата основната грижа за безопасността и лице, което носи отговорност за съответствието на площадката с изискванията на наредбата е стопанинът на площадката за игра", пише в отговора на комисията.

Отговорност за безопасността на площадките носи стопанисващият, но когато той не изпълнява това, някой трябва да се задейства и от асоциацията смятат, че това би трябвало да е КЗП.

НАЗП иска да се приложи текст от наредба №1, в чл. 65 на която е посочено, че "контролът по отношение на общата безопасност при ползването на въведените в експлоатация площадки за игра се извършва от Комисията за защита на потребителите по реда на Закона за защита на потребителите.

Дефинициите по закона за защита на потребителите обясняват, че "Услуга" е всяка материална или интелектуална дейност, която се извършва по независим начин, предназначена е за друго лице и не е с основен предмет прехвърляне владение на вещ. А "лице, предоставящо услуга", е всяко лице, което в рамките на своята професионална дейност предоставя или извършва услуги срещу заплащане.

Асоциацията се опасява, че за родителите остава да водят децата си само на платените площадки, защото тях поне КЗП ги проверява за безопасност и могат да бъдат донякъде сигурни.

От НАЗП допълват, че за обществото остава въпросът какви са мотивите на контролния орган да заобикаля тези си задължени. А безплатните площадки, въпреки че са рискови, КЗП отказва да проверява, просто защото са безплатни.