Като непропорционално, социално неприемливо и прекомерно спрямо съществуващия проблем определи социалният министър Бисер Петков предложението на АИКБ първите три дни болнични да не се заплащат. Той взе участие в кръгла маса на тема "Злоупотребата с болнични листове - вреден за обществото феномен", организирана от АИКБ.

Първите три дни болнични да не се заплащат, предлагат от АИКБ

Първите три дни болнични да не се заплащат, предлагат от АИКБ

Почти няма наказания за фалшиви болнични

По думите на социалния министър предложението на АИКБ първите три дни болнични да не се изплащат от никого е възможно, но е социално неприемливо. Той е на мнение, че трябва да се зададе въпросът за това какъв е мащабът на проблема и да се търсят решения за него. Въпросът е доста комплексен и ако се търсят причините, те могат да се търсят в издаването на болничния лист между съответния лекар и пациент.

Бисер Петков посочи, че са правени опити за намиране на решения в намаляване на компенсацията и обезщетенията за изплащане за първите три дни болничен от страна на работодателя. Обективно обезщетенията нарастват, което се дължи на по-високото заплащане и по-високите доходи, според министър Бисер Петков.

Без промяна остава режимът на изплащане на болничните

Без промяна остава режимът на изплащане на болничните

Работодателите ще продължат да изплащат първите три дни от тях

Една от мерките за ограничаването на злоупотребата с болничните листове е да се съкрати периодът, в който лекарите могат да издават болничен лист. Сега медиците имат право да издават до 14 дни непрекъснат болничен и 40 дни за годината, което може да бъде намалено.

Депутатът от ДПС Хасан Адемов е съгласен, че има проблем с издаването на фалшивите болнични листове, но и те са най-трудно доказуеми. Според него има два варианта за ограничаване на проблеми. Първият е за първите три дни болничен да се изплаща различна договорена сума между социалните партньори, но не повече от 15 дни в рамките на една календарна година. Вторият вариант е да се изолира лекарят и първите три дни болнични да продължат се поемат от работодателя.

В заключение Адемов заяви, че в Комисията по труда, социалната и демографската политика в Народното събрание са отхвърлили предложението на АИКБ болничните да не се изплащат от никого.

Предлагат злоупотребите с болнични да се криминализират

Предлагат злоупотребите с болнични да се криминализират

Обезщетението при болест трябва да се плаща, но не от бизнеса, смятат експерти