Близо 30% от българите не се чувстват сигурни в дома си. Това става ясно от данните на проучване на изследователски център "Тренд" относно нагласите на българите по отношение на личната им сигурност.

Изследването е проведено "лице в лица" сред общо 1002 пълнолетни респонденти. Проучването е осъществено между 10 и 18 януари 2018 г.

29% от българите не се чувстват сигурни в домовете си. Повече от половината българи биха потърсили помощта на полицията при проблеми с личната им сигурност.

Според социологическото проучване 62% от българите биха се обърнали при проблем свързан с личната сигурност към полицията, а близо 20% към роднини.

90% от българите посочват, че в последната една година нито те, нито техни близки са били обект на грабеж/нападение. На въпроса "Вие лично съгласен ли сте или не сте съгласен с твърдението, че в България човек може да се разхожда навсякъде и по-всяко време без да се страхува от престъпление?" - 78% не са съгласни имат опасения от престъпления. Сред 8% от респондентите има страх от насилие от страна на полицията.

Снимка 337505

78% от анкетираните се страхуват от крадци, от хора от ромски произход (64%), хулигани (69%). Не се отчита особена динамика по отношение на пол и възраст, както и по отношение на населеното място.

Страхът от насилие от страна на бежанци/мигранти битува в 38 % от респондентите - жените в по-голям дял се страхуват за сметка на мъжете. По отношение на населеното място, то близо 50% от живеещите в столица споделят такъв страх, докато дяловете в областните градове, малките населени места и селата е по-нисък.

Снимка 337421

Източник: "Тренд"

Едва 2% от българите декларират, че се страхуват от насилие от страна на съпруг/партньор , а 92% отговарят отрицателно. От "Тренд" изтъкват, че относно този въпрос трябва да се има предвид и нежеланието на хората да споделят такъв тип информация.

Резултатите от оценките на респондентите за отделни институции по отношение на ефективност в контекста на въпроси свързани с личната им сигурност показват почти разполовено мнение по отношение към ефикасността на полицията. 42% са на мнение, че полицията работи ефективно, докато 44% са на обратното мнение.

Отчетени са и ниски нива на оценка за ефективност по отношение на съдебната власт - 21% ефективност, както и при законодателна - също само 21%. 62% от българите биха се обърнали с най-голямо доверие при проблем свързан с личната сигурност към полицията. При отговорите на този въпрос осезаема разлика се отчита при резултатите на най-младите 18-29 г. Над една четвърт от тях биха се обърнали за помощ към роднини в сравнение с останалите възрастови категории.

Данните показват, че живеещите в малките населени места и селата в по-голям дял биха се обърнали към полицията за сметка на живеещите в столицата.

Снимка 337504

73% от хората посочват, че биха подали жалба в полицията, запитани каква би била реакцията им при нарушаване на личната сигурност. 22% от българите посочват, че биха се защитили сами включително с насилие при ситуация, в която е нарушена личната им сигурност. 4% от българите биха останали пасивни в такава ситуация.