Площадката за отпадъци край Горни Богров отговаря на всички процедури и няма нужда да се прави оценказа въздействието й върху околната среда, съобщи министър Джевдет Чакъров, цитиран от БНР. 

Това не се изисква от Закона за опазване на околната среда, уточни министърът на околната среда и водите и допълни, че когато Столичната община прецени може да използва площадките край Горни Богров.

Припомняме, че жителите от района протестират срещу това.

Екоминистърът каза още, че около рудника на Кремиковци има високи подпочвени води и теренът там не може да се използва за площадка за битовите отпадъци на столицата.