Част от недостроената поликлиника в Троян става Център за подкрепа на хора с увреждания и техните семейства, съобщи БНР.

Кметът Донка Михайлова пояснява, че за целта е прието предложение за осигуряване на средства да за основен ремонт с преустройство на един от блоковете на поликлиниката в Център за подкрепа на хора с увреждания и техните семейства и в Център за грижа за лица с умствена изостаналост.

"Възложихме вече цялостен конструктивен одит на сградата. Тя има доста проблеми, особено с покрива. Ще видим какво е състоянието на конструкциите, след което започваме цялостно проектиране на сградата", пояснява Михайлова.

Част от ремонтираната сграда ще бъде предоставена на общинската болница в Троян за долекуване и продължително лечение.

"Хората с тежки заболявания, инфаркти, инсулти, да имат място, където да продължат лечението си след приключване на лечението по клинична пътека ", допълни още кметът.