Правителството взе решение, с което се открива процедура за предоставяне на концесия на три морски плажа - "Река Вая" в Несебър, "Къмпинг Черноморец" в Созопол и "Каварна" в Каварна.

Целта е плажовете да бъдат обезопасени и да се предоставят услуги от обществен интерес за срока на концесията.

За морски плаж "Река Вая" размерът възлиза на 48 053 лв., за "Къмпинг Черноморец" - 26 961 лв., а за "Каварна" - 45 961 лв.

Концесионерът на плажа трябва да осигурява водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване, както и поддържане на морския плаж.

Критериите за формиране на комплексната оценка са съобразни с решение на Министерски съвет за утвърждаване на минимални критерии за комплексна оценка на офертите при провеждане на конкурс за определяне на концесионер.