Електронното управление е стратегически приоритет за България. То е необратим процес и е единственият начин за постигане на ефективност, прозрачност, успех в борбата с корупцията, отчетност и контрол.
Това заяви държавният глава Румен Радев на работна среща с ръководството на Държавна агенция "Електронно управление" и нейния председател Росен Желязков.

София - новата дигитална столица на Европа

София - новата дигитална столица на Европа

Webit събра над 5100 участници от 90 държави

Дигиталната трансформация на администрацията е необратим процес. Електронното управление не е просто дигитализация на административни процеси, а коренна промяна на модела на административно обслужване, стана ясно от думите на Росен Желязков.

"Не бива да мислим за въвеждането на дигиталните услуги и управление като за нещо абстрактно. Темата е всеобхватна и изисква сериозна експертиза, активно участие и съпричастност от всяко едно ведомство и институция на територията на България", каза още президентът.
Румен Радев изрази готовност да подкрепи всяка инициатива, която ще улесни и ускори процеса на дигитална трансформация на българската администрация в полза на гражданите и на бизнеса.

Между акцентите на разговора бяха възможностите за качествено електронно здравеопазване в България, минимализиране на рисковете от злоупотреби при възлагането на обществени поръчки чрез дигитализация на процесите и интегрирането на националната архитектура на е-управлението с тази на другите държави членки на ЕС.

"Електронното управление е средство за цялостно реформиране на институциите и на процесите в тях. То ще позволи на гражданите да пестят време и средства при получаването на административни услуги и да се освободят от обременяващата роля на посредници между административните структури", заяви Росен Желязков.

Сред основните приоритети на агенцията са контрола на бюджетните разходи и на проектите и дейностите в областта на е-управлението в цялата публична администрация и подобряването на мрежовата и информационна сигурност.

Електронното управление трябва да е приоритет не само за държавната агенция, а за всички институции, бяха категорични Румен Радев и Росен Желязков.

Сред целите на електронното управление са трансформацията на удостоверителните във вътрешно административни услуги. Контролът на бюджетните разходи и на проектите и дейностите на административните органи в областта на е-управлението, както и на дейностите в областта на мрежовата и информационна сигурност на национално и на европейско равнище са сред приоритетите на цифровото управление.

Автоматизираният обмен на данни между информационните системи на отделните администрации и националната схема за електронна идентификация са основни условия за ефективно е-управление в България, беше подчертано още по време на разговора между Румен Радев и Росен Желязков.