Директорът на РЗИ-Стара Загора д-р Златина Нанева отрича, че притежава хоспис.

Това заявява тя в позиция до медиите във връзка с решение на КПКОНПИ за образуване на производство по сигнал, че притежава хоспис на територията на общината.

Тя подчертава, че не притежава дялове и акции в търговското дружество, което управлява хосписа от 25 юли 2006 г.

По думите й това е видно от Търговския регистър и е посочено в нейната Декларация за имущество и интереси, която е подала през 2018 г. в КПКОНПИ.

Нанева е категорична, че няма да коментира темата докато не приключи проверката.

Искат отнемане на имуществото и на бивш зам.-министър на здравеопазването

Искат отнемане на имуществото и на бивш зам.-министър на здравеопазването

КПКОНПИ е внесла и 8 иска срещу още 10 физически лица и е установила конликт на интереси при други 3 лица