Двойно повече сигнали и жалби са постъпили в РИОСВ Шумен за първите месеци на тази година в сравнение с миналата, съобщиха от инспекцията.

До момента те са 28, докато за същия период през 2006 са подадени 14 сигнали и жалби.

В доста случаи обаче жалбите се отнасят до въпроси, които не са в правомощията на регионалната екоинспекция. От там съобщиха, че обикновено това са случаите с изхвърляне на отпадъци от неизвестни лица в населените места и експертите дават предписания за почистване на съответните кметства и общини.

Експерти са извършили наблюдение на прилепните колонии в пещерата "Бисерна" с цел да се установят местата на зимните колонии прилепи. От РИОСВ-Шумен посочват, че преди евентуалното отваряне на "Бисерна" за посетители трябва да се извърши ремонт на подходния до пещерата път, основно почистване вътре в пещерата, поставяне на осветителни тела и обезопасяване.
Препоръчително е в размножителния период на прилепите посещенията да бъдат ограничени, за да се избегне безпокойството на колонията.

Експертите са направили проверка по жалба, подадена от 69 жители от с.Овчарово, които се оплакват, че от цеха на фирма "Фарма Вет " ООД се носи миризма на шоколад и ванилия, която предизвиква главоболие и задушаване. При проверката от фирмата са предоставили всички сертификати за използваните суровини. Такива сертификати имат и ароматните и ароматизиращите вещества, които се използват, като те притежават разрешение за хранителни добавки за животни.

РИОСВ- Шумен е съставила акт на "Строителство и строителни машини" ООД Смядово заради запалени отпадъци от стари цистерни.

По случая с изхвърлените отпадъци в с.Садина, при който в старите лагуни в селото фирма "Роса" АД Попово изхвърли утайките си, на фирмата-замърсител е даден срок да почисти терена и да бъдат направени лабораторни изследвания доколко утайките съдържат опасни вещества.
Освен това фирмата е задължена да представи договор с фирма, която да извозва и оползотворява тези утайки.