Според последното проучване "Стандартен Евробарометър", публикувано днес заедно с резултатите от специалното проучване на Евробарометър "Бъдещето на Европа", повечето европейци смятат, че състоянието на икономиката е добро.

Подкрепата за еврото е на най-високото си равнище от 2004 г. насам в еврозоната и оптимизмът за бъдещето на ЕС надхвърля песимизма.

Оптимизмът по отношение на състоянието на икономиката и подкрепата за еврото нарастват, като за първи път от началото на икономическата и финансова криза през 2007 г. европейците имат положително мнение за текущото състояние на европейската икономика (48%), отколкото негативно мнение (39 %).

Доверието в Европейския съюз остава високо, като в България процентното равнище е едно от най-високите (57%).

Миграцията е на челно място сред опасенията на европейците (39%), следвана от тероризма (38%).

Положително мнение за Европейския съюз имат 75 % от европейците; 71 % от европейците мислят, че ЕС е "място на стабилност в един будещ тревога свят".

Есенното издание на проучването "Стандартен Евробарометър" (EB 88) за 2017 г. e проведено чрез интервюта на живо в периода 5—19 ноември. Интервюирани са 33 193 души в държавите — членки на ЕС, и в страните кандидатки.

Специалното проучване (467) на Евробарометър "Бъдещето на Европа" e осъществено чрез интервюта по телефона в периода 23 септември—2 октомври. В държавите — членки на ЕС, са анкетирани 27 881 лица.