65,1% от смъртните случаи в България при хора на възраст до 75 години са предотвратими. Това показват представените днес данни на Евростат.

В доклада на ЕК се посочва, че 35,4% от смъртните случаи у нас може да бъдат избегнати, докато в 29,7% е имало възможно лечение.

По информация на Евростат през 2016 г. в ЕС са починали около 1,7 млн. души под 75-годишна възраст. Близо 1,2 млн. от тези случаи може да се считат за преждевременна смърт.

Над 40% от смъртните случаи в България е можело да бъдат предотвратени

Над 40% от смъртните случаи в България е можело да бъдат предотвратени

570 000 в ЕС се разглеждат като преждевременна смърт

Общо 741 000 предотвратими смъртни случаи биха могли да се избегнат чрез ефективно обществено здравеопазване и първични профилактики, докато други 422 000 лечими смъртни случаи - чрез навременни и ефективни здравни грижи.

Сърдечните удари (174 000 смъртни случаи), ракът на трахеята, бронхите и белите дробове (168 000 смъртни случаи), както и инсултите (87 000) представляват над една трета (37%) от общите причини за смърт на хора под 75 години, които могат да бъдат избегнати.

Спрямо 2011 г. смъртните случаи, които могат да бъдат избегнати, като дял от общата смъртност в ЕС, намаляват с 1.7% - от 69.7% от през 2011 г. на 68% през 2016 г.

Алкохолът убива по 3 млн. души на година, повечето са мъже

Алкохолът убива по 3 млн. души на година, повечето са мъже

2,3 милиарда души по света пият алкохол