За Национална програма за проследяване на недоносените деца настояха от Фондация "Нашите недоносени деца". На 17-ти ноември малките герои са недоносените деца. Световният ден на недоносените в България бе посрещнат със сбъдната мечта - новосъздаденият семеен център за недоносени деца "Малки чудеса".

В него родителите срещат подкрепата на логопеди, психолози и нещо ново за България ерготерапевти, които чрез игра развиват едни или други умения, свързани с пространствената ориентация, умението за моторно планиране и баланс на тялото.

Ерготерапията може да се ползва след шестия месец на детето. Уменията се развиват през игра и дейности не без участието на родителите. Често ерготерапевтите използват и люлки, за да преодолеят децата трудностите, свързани с баланса на тялото. Ерготерапията не е основна терапия, но тя е важна съпътстваща част от терапията на логопеда.

Оказва се, че ерготерапевти завършват единствено в Русенския университет. Центърът в София разполага с един от двамата сертифицирани ерготерапевти. Идеята на центъра "Малки чудеса" е децата да получават цялостна грижа, така че оптимално грижите за едно недоносено дете да се допълват.

Интересен факт, който стана ясен е, че повечето родители считат, че помощта на логопеда е свързана единствено и само за развитието на говора на детето, но не е така. На практика логопедът работи за развитието на финната моторика на недоносеното бебе и може да бъде полезен от самото начало още след битката на малкия пациент и неонатолога, логопедът има важна роля в живота на недоносеното дете.

Доц. Христо Мумджиев от УС на Българска асоциация по неонатология приветства усилията на организацията, защото лекарите осъзнават, че е по-добре, когато родителите разбират проблемите, с които се сблъскват.

Най-плашеща е дезинформацията, споделя майка на недоносено дете. Доц. Мумджиев сподели, че неонатологията е една от най-бързо развиващите се специалности в медицината. Но техните пациенти са коренно различни. Грижата за недоносените деца е продължителна, защото проблемите им на развитието са много и сложни - поведенчески, логопедични, познавателни, емоционални.

Така за дългогодишната си практика доц. Мумджиев споделя, че между 15-20% от децата имат по-тежки проблеми, но с усилия след това, те са напълно социализируеми. В семейния център "Малки чудеса" работят 10 специалисти с квалификация за ранна психологическа, логопедична, двигателна и емоционална подкрепа за децата.

10% от новородените се раждат преждевременно, 30% от децата получават трайни увреждания, 50% от недоносените деца се сблъскват с различни форми на обучителни затруднения, емоционални, поведенчески, проблеми в социалната интеграция, 70% от майките, родили твърде рано страдат от посттравматичен стрес, 50% от майките на недоносените деца не получават подкрепа за кърмене и достатъчна информация как да запазят лактацията си. От асоциацията спомагат за това все повече отделения в страната да разполагат с така наречените столове за кенгуру грижа. Чиято полза е несъмнено доказана от съвременните медицински проучвания.