Google се срина за около час, спряха да работят Google search, Google Play, Gmail, Youtube. Читатели на news.bg не можеха да се свържат с част от услугите на компанията.

Проблеми с Google има в България, Гърция, Албания и Турция. Испания, Чехия, Полша, Холандия, Украйна, Ирландия, Англия, Азербайджан, Грузия има проблем с достъпа до Google.

Съобщението, което се появява е "502. That's an error. The server encountered a temporary error and could not complete your request... That's all we know." Около 10 и 40 ч. Gmail, търсачката и някои други проработиха със затруднения, youtube не работи.

Според информация от Google получена от СиЕнЕн Тюрк, проблемът е определен като глобален и се работи, за да се достигне до източника.

Някои потребители имат достъп до Google и услугите му безпроблемно чрез VPN от други страни.

Промени в ръководството на Google

Промени в ръководството на Google

Промените имат за цел да запазят водещата позиция на компанията