Над 1200 жители на с. Добротино и района на Гоце Делчев изпратиха подписка до ЕК, МОСВ, МРРБ и др. институции срещу добив на мрамор в местността "Средният рид". Те протестират срещу "разрушаването на Пирин планина" и изразяват несъгласие с дадената концесия, съобщи "24 часа".

Жителите са изключително притеснени и разтревожени от започналия в близост до селото добив на строителни материали. Преди 12 години е имало опит да се започне добив на строителни материали от м. "Средния рид" в близост до с. Добротино. Тогава всички жители на селото, 2300 жители на гр. Гоце Делчев и района се включили с подписка за защита на селото, планината и природата и се обърнали за помощ към всички институции. Разрушаването на планината бе спряно.

"Сега, без никакво предупреждение, фирмата вече е изкопала и разрушила една част от планината в посочената местност. В договора за концесия за добив на подземни богатства е описано, че ще се добива мрамор. В този район няма мрамор и никога не е имало. Там има единствено варовик. А и ако имаше мрамор, едва ли биха се активирали свлачищни процеси в с. Добротино и района", се казва в отвореното писмо.

Притесненията на хората от селото са, че добиването на строителни материали е свързано с негативни последици. Ще се замърсят водите, защото в района има два водоизточника. Другото им притеснение е от замърсяване на въздуха, защото добивът, обработката и превозването е свързано с генериране на повече емисии от замърсители на атмосферния въздух. Хората в селото недоволстват и от шума, който очакват да е значителен заради преминаване на коли и машини, добиващи и превозващи строителни материали.

Местните припомнят и друг факт, че през 1959/1960 г. с. Добротино бе засегнато от голямо подземно свлачище, което разруши жилищни сгради и читалището. С ПМС голяма част от жителите бяха изселени в гр. Гоце Делчев и селата Борово и Баничан. С предоставянето на концесия за добив на подземни богатства от находището, в селото отново щели да бъдат активирани свлачищни процеси, което е заплаха за живота и здравето на жителите на селото, жилищните сгради и земеделските земи.

Местните алармират още, че площта на концесията попада в Защитена зона за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна. Ще засегне пряко и ще увредят местообитания на характерните за района кафява мечка, европейски вълк, пъстър пор, малък подковонос, голям подковонос, остроух нощник, дългокрил прилеп, голям нощник и видове земноводни влечуги - костенурки, тритон и др. Концесията за добив на строителни материали е заплаха за дъбовите и букови гори в района, твърдят в отвореното писмо жителите. След като преди 12 години бе спряна концесията и добива на мрамор, преди две седмици, жителите на село Добротино, с тревога алармираха обществеността, че в непосредствена близост до селото е започнало изграждането на кариера за добив на мрамор от фирма, която е регистрирала т. нар. търговско откритие.

"Проученото находище се намира едва на 200 метра от крайните къщи на селото. Изравянето на кратер от 11 декара в района е крайно недопустимо от екологична, социална, морална и хуманитарна гледна точка. Не сме съгласни живота и здравето - нашите и на децата ни да бъдат заложници на обслужването на корпоративни интереси и находището да се експлоатира в ущърб на нашето здраве", се казва в писмото.

Хората настояват да се зачете мнението им чрез местен референдум. Надяват се компетентните институции да предприемат действия за проверка на фактите и прекратяване на концесията за добив на мрамор. Ако държавата не вземе мерки, местните се заканиха да пристъпят към гражданско неподчинение.