Стартира дейността на работната група, създадена със Заповед на министъра на земеделието, храните и горите (МЗХГ) Десислава Танева за промяна Наредбата за опазването на пчелите, съобщиха от пресслужбата на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Групата има срок от 3 месеца да изготви проект за промени по Наредбата за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините на провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

Пчеларите получават до 118 лв. за избити от пестициди пчели

Пчеларите получават до 118 лв. за избити от пестициди пчели

ДФЗ отпуска общо 600 000 лв. за обезщетения

В дейността на групата водеща е ролята на БАБХ. В групата участват експерти от МЗХГ, както и представители на браншови организации на пчеларите, които са членове на Консултативния съвет по пчеларство. Те имат ангажимент от своя страна да съгласуват предложенията за решения с останалите организации, членове на консултативния съвет.

На първото заседание са поставени на обсъждане конкретни текстове от проектонаредбата, свързани с въздушното третиране на посеви с инсектициди и други препарати за растителна защита. Обсъдени са възможните часови зони през деня, в които да се извършва третиране от въздуха, така че това да не повлияе негативно на пчелите.

На заседанието са засегнати и въпроси, свързани с взимането на проби за доказване подмор на пчели при съмнение за повлияване в следствие от нерегламентирана употреба на продукти за растителна защита.

Масово измиране на пчели в Благоевградско

Масово измиране на пчели в Благоевградско

Предполага се, че са натровени с препарати за растителна защита

Специален акцент е поставен и на начина на информиране за предстоящи пръскания, така че да се направи възможна бързата и коректна връзка между стопаните, които извършват пръскане на посеви и собствениците на пчелни семейства.

Групата стигнала до консенсус, че каквито и промени да се предприемат по отношение на часовите пояси на пръскане и на начина на информиране, ще е необходимо стриктно спазване на правилата, за да има ефективен диалог между страните.

Ще се извършва пълен контрол на пръсканията по въздух, както ще се предвидят обучения на всички областни структури с цел по-добър превантивен контрол по отношение на уведомяването за пръскане и самото му извършване.

Пчелари от цялата страна протестират срещу масовото отравяне на пчелите с пестициди
Обновена

Пчелари от цялата страна протестират срещу масовото отравяне на пчелите с пестициди

Свиква се спешен консултативен съвет по пчеларство на 8 май