Държавната агенция за метрологичен и технически надзор започна традиционната кампания "Безопасна Коледа 2019", съобщава БГНЕС.

За първите 10 дни са проверени 587 различни продукта в над 300 търговски обекта в страната. Кампанията стартира на 20 ноември и ще продължи до 20 декември.

Към момента Агенцията е проверила следните продуктови групи от стоки:

232 различни вида електрически светлинни гирлянди. За 88 от тях е установено, че не отговарят на изискванията - при 25 броя липсват инструкции за употреба на български език; при 32 броя са открити видими несъответствия със съществените изисквания; 61 броя гирлянди са били без наименование и адрес на икономическия оператор, който е пуснал продукта на пазара.

103 пиротехнически изделия от различни категории. При 40 броя от тях са установени несъответствия - 11 изделия са били без СЕ маркировка за съответствие; 9 броя са били без наименование и адрес на икономическия оператор, пуснал продукта на пазара, а 20 изделия са били без инструкции за употреба на български език и без предупредителни текстове на български език.

ДАМТН откри нарушения при повече от половината коледни играчки в малките населени места

ДАМТН откри нарушения при повече от половината коледни играчки в малките населени места

В повече случаи продуктите нямат правилна маркировка или инструкции на български език

252 играчки, включващи електрически изделия и скуишита. Нарушения са открити при 92 играчки. 15 броя играчки са били без СЕ маркировка за съответствие; 32 играчки са били с инструкции за употреба, които не съответстват по обем и съдържание на изготвените от производителите; 45 играчки са били без обявено наименование и адрес на отговорния икономическия оператор.

До момента резултатите от проверките показват, че както и при предходните коледни кампании през 2016, 2017 и 2018 г., се запазва тенденцията на пазара да се продават играчки без инструкция за употреба или с несъответстваща по обем и съдържание на изготвената от производителя. Често липсват и наименование и адрес на отговорния икономическия оператор.

Анализът сочи, че броят на играчките без задължителна маркировка за съответствие е намалял значително спрямо данните от миналата година. Не са били открити и играчки, които да не отговарят на съществените изисквания за безопасност.

И тази година обаче продължава предлагането в търговската мрежа на потенциално опасни продукти. Те са без инструкция или с непълни и/или липсващи предупредителни текстове, свързани с безопасната им употреба.

Данните от проверките на гирлянди показват, че в сравнение с резултатите от 2017 г. и 2018 г. при настоящата кампания не са открити продукти без задължителна маркировка за съответствие CE. Все още обаче на пазара се предлагат светлинни гирлянди без инструкции за употреба на български и продукти, които не отговарят на съществените изисквания за безопасност.