И вторият национален доставчик на услуги, който подписа договори с Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) по новите Общи условия - "Конкорд Смарт Инфраструктура" АД, премина успешно интеграционните тестове за оперативна съвместимост с тол системата, съобщават от АПИ.

Интеграционните изпитвания премина успешно и другият регистриран доставчик на услуги "Интелигентни трафик системи" АД.

Това дава възможност на двете дружества за предварителни регистрации за оборудване на автопарка на превозвачите с бордови устройства, както и да започнат подготовка за сключване на договори с тях. Те ще влязат в сила, когато тол системата за товарните превозни средства над 3,5 тона бъде въведена в търговска експлоатация.

Процедурата за доказване на оперативна съвместимост за нуждите на тол системата се състои от три етапа. Първият включва оценка на съответствието и разглеждане по допустимост на подадените документи. Вторият етап включва интеграционни тестове от край до край, а третият етап - приложни тестове с бордови устройства, които ще функционират в реална среда. "Интелигентни трафик системи" АД и "Конкорд Смарт Инфраструктура" АД преминаха успешно втория етап от процедурата.

Другите два регистрирани национални доставчика на услуги "Телетол" АД и "Иком" ООД все още не са подписали договори по новите Общи условия на АПИ. Дружеството "Телетол" има договор с АПИ за предоставяне на тол услуги по действащите до 29 ноември 2019 г. Общи условия на АПИ, но предстои да потвърди промените в условията. "Иком" ООД трябва да предостави допълнителни документи за сключване на договор.

След подписването на договори двете дружества ще могат да влязат в процедура за интегриране със системата на АПИ.