Най-предпочитаното име, което родителите са давали на новородените си мъжки рожби през 2016 г., е Александър, съобщиха от НСИ.

За момичетата най-популярно е било името Виктория. Родната статистика отчита, че разнообразието на имена сред новородените момичета е по-голямо, отколкото при момчетата. Това е тенденция, която се е запазила през последните години. От НСИ са изчислили, че броят на имената на родените миналата година момиченца е 3033, а на момчетата е 2518.

От началото на XXI век все по-често се избират имена, които са популярни в целия свят - Александър, Мартин, Виктор, Николай, Виктория, Мария, Никол, София.

Българските родители предпочитат имената Георги, Александър, Виктория и Мария

Българските родители предпочитат имената Георги, Александър, Виктория и Мария

През 2015 г. намаляват радио и телевизионните програми за деца и младежи

До 2015 г. името Георги беше начело в класацията на най-предпочитаните имена за новородените момчета в България, преди през 2016 г. да отстъпи първото място на Александър.

В топ 10 на имената за новородените момчета са Александър, Георги, Мартин, Димитър, Иван, Никола, Виктор, Даниел, Калоян, Николай.

При избора на име някои родители са повлияни от известни личности. Например името Крисия е избрано за 222 новородени момичета през 2015 г. и за 169 през миналата година.

Броят на децата с двойно име е намалял от 1174 (през 2007 г.) на 831 (през 2016 г.) През 2016 г. двойно име са получили 248 момчета и 583 момичета, като най-популярните са Кристиан Александър и Анна-Мария.

Увеличава се и броят на новородените с имена на ханове и царе от времето на Първата и Втората българска държава - например Аспарух, Тервел, Симеон, Самуил, Калоян.

Най-разпространените мюсюлмански имена при момчетата и през 2016 г. са Емир (182 деца) и Мерт (115 деца).

Най-разпространените мюсюлмански имена при момичетата са Елиф (144 деца) и Мелек (70 деца).