Трудовата експлоатация като термин се избягва от институциите. Тази констатация направи омбудсманът Мая Манолова по време на кръгла маса по проблемите, свързани с трудовата експлоатация.

Мая Манолова коментира, че реално терминът се е "изпарил" от публичното говорене и се замества с нарушения на трудовите права, нарушение на трудовото законодателство, които обаче често прерастват в трудова експлоатация.

Жалбите в институцията на омбудсмана, свързани с неразплатени трудови възнаграждения, са близо 4 000. Сумата, с която работниците се ощетяват на година от некоректни работодатели, които не им изплащат възнагражденията, по данни на Главна инспекция по труда възлизат на близо 30 млн. лв. на година.

Според Манолова съвременните класически форми на трудова експлоатация са да работиш без да ти плащат, да работиш извънредно, да работиш без трудов договор, да работиш в лоши условия на труд.

Български работнички са измамени от гръцка фирма

Български работнички са измамени от гръцка фирма

Предложили нечовешки условия, дължат им пари

Манолова констатира, че миналата година са успели да постигнат важни промени в законите. По думите й сега предизвикателствата са пред отчитането на работното време, тъй като заради сумарното изчисляване на работното време, реално осемчасовият работен ден в някои производства отдавна е забравен.

Надежда Стойчева, изпълнителен директор на Асоциация "Анимус", партньор и основен организатор на днешния форум, коментира, че трудовата експлоатация може да се счита като част от феномена на трафика на хора.

Манолова внесе в прокуратурата казуса на шивачките от Дупница

Манолова внесе в прокуратурата казуса на шивачките от Дупница

Шивачките от Дупница отново не получиха забавените си заплати

Според Конвенция на Международната организация на труда "принудителният труд се определя като всяка работа или услуга, изисквана от дадено лице под заплахата от каквото и да е наказание и извършването на която лицето не е изявило доброволно намерение".
Проблемът е, че трудовата експлоатация се счита за престъпление, а нарушаването на трудовите права се счита за административно нарушение, за което работодателите получават глоби.

Стойчева коментира, че реално някои фирми се движат по ръба на трудовото законодателство. Това са фирми, които са във фалит и работниците не са получили с месеци заплатите си.
В много от случаите трудовата експлоатация е сведена до насилствено принуждение или полагане на принудителен труд. Понякога тя е свързана с измама. Стойчева поясни, че феноменът трудова експлоатация се свързва и с трафика на хора.

Заместник-министърът на вътрешните работи Красимир Ципов коментира, че трафикът на хора е едно от сериозните престъпления днес. Той изрази удовлетворението си, че успоредно с оперативната работа се полагат усилия от неправителствения сектор за задълбочаване на сътрудничеството, включването на синдикатите и представителите на бизнес сектор.