Общината и жителите на Болярово настояват за разкриването на мобилни аптеки за по-лесен достъп до лекарства за населението, съобщи БНР.

Според тях са необходими законодателни промени.

По думите на кмета Христо Христов в цялата община работи само една аптека и от нея трябва да се снабдяват с лекарства жителите на 20 населени места.

Той обяснява, че основната грижа за доставката на лекарствата по селата е станала ангажимент на кметовете и кметските наместници и на роднините на болните.

Затова според него е редно освен стационарните аптеки, Министерството на здравеопазването да създаде "подвижни" или мобилни екипи на аптеките.

Отдалечеността на селата от общинския и областния център, както и липсата на добри транспортни връзки, също затрудняват закупуването на лекарства.