Столичната улица "Граф Игнатиев" да бъде преименувана и да бъде върнато старото ѝ име "Самоковска". За това настояват с петиция почти 2000 души, съобщи телевизия Bulgaria ON AIR.

Инициаторите на подписката посочват, че граф Николай Игнатиев е участвал в осъждането на Васил Левски. По думите им това, че една от емблематичните улици в столицата носи негово име, трябва да оскърбява всеки българин.

Организаторите на подписката са категорични - осъзнават, че смяната на името на една улица е сложна процедура. Но държат българите да знаят историята си и да не почитат личности, които са имали враждебно отношение към България.

Позицията им за граф Игнатиев е базирана на исторически документи.

През 2016 г. беше издадено мащабното изследване на Янко Гочев ,,Убийството на Левски. Виновниците". В книгата той доказва, че смъртната присъда над Левски е издадена под натиска на руския Азиатски департамент (тогава така се е наричало външното министерство на Русия) и с личното ходатайство на граф Игнатиев.

"В нея за пръв път съм формулирал и обосновал тази научна теза, която и досега не е оборена, а считам, колкото и да звучи нескромно, че е невъзможно да бъде сторено това. " - посочва Янко Гочев пред Faktor.bg., като уточнява, че книгата е правно-историческо изследване, каквито в България поначало са много голяма рядкост.

По думите му, обесването на Левски е "поръчково убийство без съд и присъда от турците като извършители, в изпълнение на инструкциите на всесилния ,,вицеимператор на Цариград" генерал Николай Игнатиев, който пък от своя страна действа по заповеди от Петербург".

"Дебело подчертавам, че Левски никога не е бил съден! Левски е разследван от специална правителствена комисия в София, назначена да проучи случая със заловената турска поща в Арабаконак. След залавянето му в Къкрина Левски е конвоиран до София под въоръжен ескорт от около 200 души турци и е предаден на тази правителствена комисия. Там е подложен на продължителни разпити. Дейността на комисията в най-добрия случай може да бъде наречена следствие, но не и съд. Съдии в тази комисия няма и никога не е имало." - допълва историкът.

В книгата си той доказва също, че сподвижнидите на Левски са правили няколко опита за спасяването му. 

Не, не сме нация от предатели

Не, не сме нация от предатели

Историческите факти опровергават мита за безучастието на българите…

По думите му, за живота на Левски все още има много неща и събития, които са укрити в продължение на десетилетия, и официалните историци са в много голям дълг.

"Те не само са ,,глухи" както вие казвате, а и ,,слепи." Тук влияние оказва и инерцията, наследена от комунистическия режим, неговите шаблони, а и доминиращата за съжаление все още комунистическа и русофилска линия в интерпретацията на българското историческо минало, от която трудно се освобождаваме." - пояснява Янко Гочев.

"Кой има интерес от такъв подход личи от факта, че от многобройните книги, изписани за него никъде не се подчертава истината за неговото отрицателно отношение към политиката на официална Русия. Тази линия се замита и укрива последователно. А факт е, че като най-добър ученик на ,,патриарха на българската революция" Г. Раковски той е последователен защитник на линията на суверенно българско революционно движение извън хватката на Азиатския департамент. Г. Раковски е родоначалникът на организираното революционно движение за национално освобождение и учител по родолюбие на самия Левски, известен с пламенната си съпротива срещу руската и всякаква чужда вражеска намеса в българските революционни дела." - допълва историкът.

Предстои да излезе негова нова книга за генерал Николай Игнатиев, също базирана на документи.