За по-добро административно обслужване на гражданите Дирекция "Български документи за самоличност" предприема допълнителна организация на работа. Считано от 15 юли 2021 година работното време на дирекцията и звеното "БДС" към СДВР е от 7:30 до 17:45 часа, съобщава полицията.

От там напомнят, че заявления за издаване на български лични документи може да се подават и преди изтичане срока на валидност на притежаваните документи. За улеснение, гражданите могат да подават заявления за лична карта и/или паспорт във всяко районно управление - звено "БДС", на територията на областната дирекция на вътрешните работи по постоянен адрес.

Готовите документи се получават в същото звено, където е подадено заявлението.